اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 5 ، شماره 9 - (پاییز و زمستان1396) صفحات : 115 - 130
دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور تهران جنوب

روش‌های تفسیری نسبتاً زیادی در عرصه تفسیر قرآن کریم وجود دارد. روش تفسیری ملاصدرا به تفسیر حكمی معروف شده است؛ این رویکرد با تفسیری ذو ابعاد تلاش دارد تبیینی را به مخاطب عرضه كند كه تا حد زیادی بتواند به همه زوایای آیات پی ببرد. در آیه 81 سوره یس كه در این مقاله تفسیر آن مورد بررسی قرارگرفته است، ملاصدرا ضمن توجه به معنای ظاهری آیه و با تكیه بر اصولی چون امتناع اعاده معدوم، موضوع عالم كبیر و صغیر و توجه به انواع انحصاری و انواع غیر منحصر در فرد، به اثبات معاد انسان مبادرت می‌ورزد. با این توضیح که اگر ثابت شود خداوند متعال بر خلق عالم كبیر قادر است، قطعاً بر خلق عالم صغیر كه انسان است نیز قادر خواهد بود؛ زیرا خلق عالم كبیر، بزرگ‌تر و شدیدتر از خلق عالم صغیر است. در مقام مقایسه میان تفسیر ملاصدرا از آیه، با تفاسیر عقلی و عرفانی و تفسیرهای متأثر از عقل و شهود ثابت می‌شود که ایشان همگام با تفاسیر عقلی و عرفانی و به‌نوعی با به‌کارگیری آن‌ها و تحت تأثیر آن‌ها به این شیوه تبیین همت گماشته و نسبت به این نوع تفاسیر هم‌پوشانی دارد.

واژه های کلیدی : آیه 81 سوره یس، مبانی حکمی ملاصدرا، معاد.

متن کامل مقاله [ pdf 131 KB ]
موضوع مقاله :
دریافت: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده