اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 8 ، شماره 15 - (پاییز و زمستان1399) صفحات : 71 - 93
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه حکیم سبزواری

در هستی‌شناسی قرآنی، جهان منحصر به موجودات محسوس نیست. قرآن علاوه بر موجودات مادی، از موجوداتی نام می‌برد كه ما توانایی درک حسی آن‌ها را نداریم. دسته‌ای از این موجودات ملائكه هستند. در قرآن ‌کریم سخن صریحی درباره ماهیت و چیستی فرشتگان نیامده است. آن‌چه مسلم است این است که فرشتگان ماهیتی متفاوت با انسان و دیگر مخلوقات ذی‌شعور دارند. اما در چیستی ماهیت آن‌ها، اختلاف نظر وجود دارد. صرف ‌نظر از این اختلاف دیدگاه می‌توان ماهیت این موجودات را با رویکردی دیگر از منظر انتساب مشتقات خلق و امر به آن‌ها در آیات قرآن مورد بررسی قرار داد و با تکیه بر کاربردهای قرآنی به نتایج نوینی دست یافت. برداشت اولیه و متبادر از آیات قرآن، از هر دو وجهه خلقی و امری برای ملائکه حکایت می‌کند. خداوند در آیات متعدد از مخلوق بودن ملائکه و تعلق آن‌ها به عالم خلق سخن می‌گوید. در عین حال آن‌ها صورتی ملکوتی و از جنس امر الاهی نیز دارند. آیات قرآن بر تعلق ملائکه به عالم امر سخن می ‌گویند. با عنایت به این دو، در این نوشتار، به بررسی آرای علامه طباطبایی در باب ماهیت‌شناسی ملائکه با روش تحلیل محتوا پرداخته شد. از نظر ایشان، ملائکه موجوداتی فرامادی هستند و به عالم خلق تعلق ندارند.

واژه های کلیدی : ملائکه، عالم خلق، عالم امر، علامه طباطبایی، قرآن.

متن کامل مقاله [ pdf 227 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده