اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 10 ، شماره 18 - (بهار و تابستان1401) صفحات : 75 - 98
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

در تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن کریم از «ولیّ گرفتن» کفار، نهی شده است. از طرفی در آیه ۶۰ سوره توبه، «تألیف قلوب» به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است. اما گروه‌هایی هم‌چون «سلفیه جهادی» به نوعی اعطاء‌ این سهم به کفار را به «ولیّ گرفتن» کفار تفسیر نموده‌اند. لذا هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه این آیات دو دسته از آیات به ظاهر متناقض است. بنابراین سوال اساسی این پژوهش عبارت است از این‌که آیا آیات ناهی از «ولیّ گرفتن» غیر مسلمانان با تشریع سهم تألیف قلوب تنافی دارند؟

در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع کتاب‌خانه‌ای به این پرسش اصلی، پاسخ داده شده است. یافته‌های این پژهش نشان می‌دهد ‌که میان این دو دسته از آیات، تنافی وجود ندارد؛ زیرا این سهم، ارتباطی با محبت و دوستی با کفار ندارد و اختصاص این سهم به کفار از روی محبت و دوستی با آن‌ها نیست، بلکه تنها به‌ جهت نرم کردن دل‌های آن‌ها برای شنیدن پیام اسلام و جذب آن‌ها به سوی اسلام است.

 

واژه های کلیدی : ولیّ، سهم تألیف قلوب، کفار، قرآن کریم، سلفیه جهادی.

متن کامل مقاله [ pdf 249 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
سعید قاسمی طوسی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده