اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 9 ، شماره 17 - (پاییز و زمستان1400) صفحات : 53 - 70
استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی سمنان (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد سمنان
دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد سمنان

اقتصاد مقاومتی عبارت است از اقتصادی مستقل که دارای خاصیت مقاومت مدبرانه در مقابل کارشکنی و خباثت دشمن و آسیب‌ناپذیر در برابر بحران‌ها و نوسانات بین‌المللی است. هدف از تدوین این اثر، بررسی مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث و نقش آن‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لذا این مقاله به این سؤال مهم پاسخ میدهد که مهم‌ترین مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند و چه نقشی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند؟

 این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و کتابخانه‌ای است و با مراجعه به منابع و آثار مرتبط، داده‌های مورد نیاز، جمع‌آوری و در راستای دست‌یابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، مورد تجزیه، تحلیل و تدوین قرار گرفته است.

 یافته‌های بحث نشان می‌دهد، ضمن این‌که نظریه اقتصاد مقاومتی ریشه در اعتقادات و مبانی دینی دارد، مهم‌ترین مبانی کلامیِ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث، خدامحوری و مالکیت حقیقی خداوند و اعتقاد به معاد است. توجه به این مبانی است که می‌تواند کشور را از بحران‌های اقتصادی خارج و رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

 

واژه های کلیدی : اقتصاد مقاومتی، قرآن و حدیث، مبانی کلامی.

متن کامل مقاله [ pdf 183 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۶


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
سعید قاسمی طوسی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده