اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 10 ، شماره 18 - (بهار و تابستان1401) صفحات : 35 - 56
دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه
دانشیار تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بررسی ساختار هندسی آیات قرآن کریم بر پایه اهداف سور، روی‌آورد جدید دوران معاصر است که از آن، با عنوانِ تفسیر ساختاری یاد می‌شود. در این روش، روابط بین آیات در پرتو غرض سوره کشف شده و با توجه به ساختار سوره و سیاق آیات، می‌توان به معنای روشن و منطقی آیات دست یافت. هدف مقاله حاضر، بررسی ساختاری سوره مبارکه مُلک است که با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنّت و با تأکید بر تفسیر شریف المیزان، سامان یافته است.  بررسی‌ها، نشان‌‌ می‌دهد که هدف اصلی این سوره، ناظر به تبیین و توصیفِ فرمان‌روایی و ربوبیت عامه الاهی بر جهان هستی و زندگی انسان‌هاست و مواردی هم‌چون دلایلِ این ربوبیت و فرمان‌روایی، تأثیر اعتقاد به ربوبیت خدا در سرنوشت اخروی انسان‌ها و نشانه‌‌های تدبیر و ربوبیت الاهی در زندگی انسان‌ها، به عنوان اهداف فرعی و ثانوی، مورد توجه بوده‌اند.

 

واژه های کلیدی : تفسیر ساختاری، تفسیر المیزان، تناسب آیات، سوره مُلک.

متن کامل مقاله [ pdf 609 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
سعید قاسمی طوسی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده