اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 5 ، شماره 8 - (بهار و تابستان1396) صفحات : 49 - 59
دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

وجود انسان همچون وجود سایر موجودات، غایتمند است. غایت وجود انسان، بر نوع جهان شناختی و انسان شناختی انسان مبتنی است. براساس جهان‌بینی دینی، غایت انسان، وصول به حد کمال نهایی و همان مقام قرب به حق است. اما انسانِ دارای وجود دوساحتیِ جسمانی و روحانی، باید در همین عالم طبیعت، خود را رشد و تعالی دهد تا به کمال نهایی خود برسد. حال تأثیر خانواده در رسیدن انسان به کمال حقیقی چیست؟ هدف از این نوشتار بررسی نقش خانواده در وصول انسان به کمال خود است که به شیوه مروری و تحلیل مفاهیم کلیدی انجام گرفته است. یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد انسان، خانواده است. با تأمل در فلسفه تشکیل خانواده و تأکید دین اسلام برآن به‌عنوان کمالی برای انسان و عامل بازدارنده گناه و مسیر رشد و ترقی به‌سوی حق تعالی، می‌توان به نقش مؤثر خانواده در وصول انسان به غایت خود پی برد. خانواده هم بر مبنای تفکر دینی و هم توجه به اخلاقیات و تعلیم و تربیت اسلامی و همچنین با تحکیم پایه های اعتقادی به اصول دین و عمل به احکام شرعی می تواند باعث تکامل افراد خانواده شود.

واژه های کلیدی : کمال نهایی، انسان، خانواده.

متن کامل مقاله [ pdf 366 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
۲۳۴۵-۵۲۶۸


مقالات انتشار داده شده