اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 8 ، شماره 15 - (پاییز و زمستان1399) صفحات : 95 - 113
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم
دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حیات دنیوی فرصتی است که فقط یک بار می‌توان آن را تجربه کرد. به‌نظر می‌رسد که سبک زندگی برخی افراد، در روابط فردی و اجتماعی، بر هیچ اصل ثابتی استوار نیست. فقدان عقلانیت در زندگی، بیماری فراگیری است که توجه به آن و بازشناسی زندگی عقلانی برآمده از تفکر فلسفی و تبیین شاخص‌های آن می‌تواند نخستین گام، در تزریق عقلانیت در زندگی باشد. هدف این پژوهش بازشناسی این‌گونه از زندگی و تبیین شاخص‌های آن است. پرسش اصلی پژوهش این است که شاخص های زندگی عقلانی با الهام از تفکر فلسفی و آموزه های اسلامی چیست؟

این پژوهش از نوع مطالعه تحلیل محتواست. در راستای پاسخ به پرسش اصلی، در آغاز به مفهوم شناسی دو اصطلاح: زندگی و تفکر فلسفی پرداخته شد، آن‌گاه تحلیل مفهومی ویژگی‌های تفکر فلسفی و بررسی منابع اسلامی نشان داد که زندگی عقلانی هشت شاخص دارد که عبارتند از: پرسش‌گری، حرکت از سطح به عمق، جست‌و‌جو‌گری، تحمل شنیدن حرف مخالف، مواجهه با پرسش‌های بنیادین زندگی، حاکمیت عقل، جست‌و‌جوی فلسفه زندگی و زندگی فلسفی در پرتو فلسفه زندگی. بنابراین زندگی عقلانی یعنی زندگی به رنگ عقل، کشف فلسفه زندگی و زیستن بر پایه آن.

واژه های کلیدی : زندگی، اسلام، تفکر فلسفی، شاخص‌ها، عقلانیت.

متن کامل مقاله [ pdf 186 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده