اعضای هیات تحریریه راهنمای نگارش مقاله

دوره 8 ، شماره 15 - (پاییز و زمستان1399) صفحات : 115 - 136
دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری
دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری

دعا یکی از زیباترین آموزه‌های قرآنی است که در تمام ادیان و فرهنگ‌ها، وسیله‌ای برای رهایی از گرفتاری‌ها است و نقش به‌سزایی در سلامت معنوی انسان دارد. از سویی در دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به‌عنوان مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سلامت معنوی در اندیشه روان‌شناسان معاصر مورد مطالعه قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف به دنبال شناسایی رفتارهایی برآمده‌اند که بیش‌ترین تأثیر را در مؤلفه‌های سلامت و بهزیستی معنوی داشته‌اند. از آن‌جا که علامه طباطبایی از مفسران برجسته عصر حاضر است، پژوهش حاضر  تلاش دارد تا به بررسی جایگاه دعا بر سلامت معنوی در حوزه‌های بینشی، عاطفی و رفتاری، با تکیه‌ بر اندیشه‌های علامه به روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. پژوهش حاضر نشان داد دعا در حوزه‌های مختلف سلامت معنوی انسان مؤثر است و با تأثیر بر گرایش‌های عالی انسان، موجب تسکین اضطراب و جلوگیری از انحرافات اعتقادی  و دستیابی به‌سلامت معنوی گردیده؛ زمینه‌ساز نیل به کمال خواهد بود.

واژه های کلیدی : قرآن، دعا، سلامت معنوی، معنویت، علامه طباطبایی.

متن کامل مقاله [ pdf 220 KB ]
موضوع مقاله : -------
دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
دکتر سید علی هاشمی
دکتر علی اصغر زکوی
دکتر محمدعلی دیانی
2383-1081


مقالات انتشار داده شده